Апартаменти за нощувка в Бургас

Създадени са интернет и фейсбук страници на клуба


На 11.11.2019 The Saints Motoclub се сдоби със собствена интернет страница на адрес:

www.thesaints.net

и със страница във Фейсбук на адрес:

facebook.com/thesaints.motoclub 

Официалният имейл на клуба е: motoclub@thesaints.net
Апартаменти за нощувка в Бургас